مرور تگ آن سوی هر چه حرف و حدیث امروزست

آن سوی هر چه حرف و حدیث امروزست

آن سوی هر چه حرف و حدیث امروزست همیشه سکوتی برای آرامش و فراموشی ما باقی است می توانیم بدون تکلم خاطره ای حتی کامل شویم می توانیم دمی در برابر جهان به یک واژه…

بیشتر بخوان