مرور تگ بی تو

بی تو، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

بی تو، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم! در نهانخانه جانم…

بیشتر بخوان