به احترام آزادی

به احترام آزادی یک دقیقه سکوت کردیم اما خوابمان برد.


ارنستو چگوارا

(Visited 356 times, 2 visits today)

دیدگاهت را بگو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.